0704334545

Våra hundar

Dåra

SE VCH Korpklons Flinta

1 Ökl B-prov

Född 2017

Apporterar, spårar och stöter.

Illa

Vixipictus' Dove

2 Nkl B-prov, 1 Ökl viltspår

Född 2018

Apporterar och spårtränar, kör litet dog-parcour.

Swisch

Korpklons GunPowder

Född 2018

Ständigt vid husses sida, apporterar, spårar stöter. 

Böna

Skogsdimmans Drizzle

Född 2021

Tränar apportering och spår och lär sig om världen.