Dåra har fått 1a pris Ökl

Dåra har gått sitt första jaktprov i Ökl och det gick riktigt bra! Provet har okomplicerat och Dåra gjorde vad hon skulle. Med tanke på att hon jagat dagen innan (jag vet, inte optimalt men man vill ju inte stryka något av det roliga när man nu kommer med på ett prov) så tycker jag hon presterade bra. Hon glömde den sista markeringen på dubbeln, men kom ihåg den när hon fick min hjälp. Domaren tyckte det blev en snygg lösning på uppgiften. Han skrev att hon arbetar förnuftigt, vilket jag instämmer i. Hon förspringer sig inte och tänker litet själv, vilket är bra för hennes jaktliga egenskaper; hon håller längre och kan lösa problem på egen hand om jag inte finns tillgänglig (då jag är utom synhåll t ex). Det gillar jag.